Klub pěstování života

737 106 060

Klub pěstování života

Diagnostika TCM

Co znamená zkratka TCM?

Asi mnozí již zkratku TCM znáte, znamená Tradiční čínská medicína, ale mnozí si pod tím názvem obsah již tak představit neumí. Tradiční čínská medicína je celá založená na taoistické filozofii, která učí, že život člověka i všeho živého na této zemi je možný pouze vzájemnou interakcí dvou energií. Je to energie nebe, jinak zvaná jang a energie země, zvaná jin. Člověk může existovat na této zemi jedině tak, že stahuje z nebe jangovou energii a ze země vytahuje jinovou energii. Zdraví člověka je tedy závislé na správném poměru těchto dvou energií v těle. Správný poměr těchto energií vytváří harmonické prostředí pro všechny životní funkce. 

Tato energie se nazývá čchi . Proudí nám v těle po určitých drahách, které mají různé odbočky a prochází životně důležitými orgány.  Nebudu zacházet do detailů, jako je počet a důležitost jednotlivých drah. Důležité je, že na těchto dahách se nachází body, říkáme jim akupunkturní body, kterými lze ovlivňovat vzniklou nerovnovánu, které se dá říkat nemoc. Z podledu TCM je tedy nemoc jednoznačně určitou nerovnováhou energií v těle. 

Diagnostik TCM vám tedy může, podle diagnostických metod TCM, diagnostikovat přebytek či nedostatek jangové či jinové energie v některé dráze, případně zahrazení dráhy škodlivinou, která znemožní plynulý tok energie dráhou .

K častému nedorozumnění dochází z důvodu toho, že TCM užívá stejné názvy jako užívá západní medicína. Požívá názvy orgánů - srdce, plíce, slezina, ledviny, játra,...ale v pojetí TCM se nejedná pouze o tyto jednotlivé orgány. Každý představuje určitý systém funkcí v těle, včetně příslušné dráhy a přidružených orgánů a tkání.